Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Privat LSS bättre än kommunal i Socialstyrelsens öppna jämförelser

Publicerad: 2014-05-22

Socialstyrelsen redovisar för femte gången öppna jämförelser. Av stöd till personer med funktionsnedsättning. På 21 av 26 indikatorer har privata utförare bättre resultat.

Vi på Humana tycker det är roligt att privata utförare visar en hög kvalitet. Men tycker givetvis att det är viktigt med bra resultat inom alla verksamheter. Undersökningen visar att kommuner har blivit bättre. På att undersöka vad personer med psykisk funktionsnedsättning behöver för stöd och det är mycket glädjande. Däremot har andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet. För personer med psykisk funktionsnedsättning minskat. Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Det finns fortsatt mycket att jobba med både för oss och kommunerna.