Hem

Kontaktuppgifter

Gärdesgatans LSS – ett nytt gruppboende i Oskarström!

Publicerad: 2019-09-11

Gärdesgatan är Humana LSS senaste tillskott som slog upp sina portar i dagarna.

Här finns 6 st nybyggda lägenheter för målgruppen vuxna §9.9 personkrets 1.

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Läs mer om Gärdesgatan här!