Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Nyheter och pressmeddelanden om vår LSS-verksamhet - Humana LSS

Sökresultat
 1. 2020-06-29

  Humana Assistans är remissinstans till LSS-utredningen

  Det har gått 1,5 år sedan LSS-utredningen överlämnades till regeringen. Många av förslagen har varit hårt kritiserade från funktionshinderrörelsen.

 2. 2020-06-26

  Andning och sondmatning ger rätt till assistans

  Den 1 juli blir alla hjälpmoment för andning och sondmatning grundläggande hjälpbehov som ska ge rätt till personlig assistans.

 3. 2020-06-11

  Bra saker i assistansyrkesutredningen - men den måste följas av ökade resurser

  Tidigare i år presenterades den statliga offentliga utredningen Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01). Utredningen föreslår ett antal...

 4. 2020-06-10

  Personlig assistans för andning och sondmatning. Nu är beslutet fattat!

  Den 3 juni 2020 beslutade riksdagen att ändra lagen så att alla hjälpmoment för andning och sondmatning anses vara grundläggande hjälpbehov som ger...

 5. 2020-04-28

  Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagar Försäkringskassans beslut

  Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) har som uppdrag från regeringen att driva fram vägledande domar där det finns behov av prejudikat. AO...