1. Start
  2. LSS
  3. Öppenvård inom LSS
en kvinna som dukar ett köksbord

Öppenvård inom LSS

Vi på Humana kan numera, med vår breda kompetens inom många olika verksamheter, även erbjuda klienter på något av våra LSS-boenden i södra Sverige insatser via vår öppenvård.

Via öppenvården kan den boende få behandling för alkohol-, narkotika- och/eller spelmissbruk. Det finns även möjlighet att få en samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik.

För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Personalen på boendet är behjälplig vid kontakt med öppenvården och med transport till och från densamma.

Humana erbjuder flera LSS-boenden med kompetens inom personkrets 1, 2 och 3.

På följande boenden kan öppenvård erbjudas: