Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Nygårds Vård

Hos oss får personer med psykisk funktionsnedsättning ett boende med omsorg, trygghet och rehabilitering. Vi erbjuder ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Vårt fokus är att de som bor hos oss ska ha en god livskvalitet.

 1. Bolag
  Nygårds Vård Gotland
 2. Kommun
  Gotland
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  15
 6. Placeringsform
  Särskilt boende och Korttids

Garde Brunnraudvägen 2
Ljugarn
Telefon: 0498-49 10 00

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk problematik
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Gotland
Metod och insats
 • ADL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Nygårds Vård Gotland

Om oss

Våra boende har egna, moderna lägenheter i radhus med uteplats, där den boende ges möjlighet till personlig utveckling och träning i basala vardagsfärdigheter. Det finns personal tillgänglig dygnet runt som ger omvårdnad, stöd och trygghet. Vi har omvårdnadspersonal med olika kompetenser, specialistsjuksköterskor och tillgång till konsultläkare/psykiatriker.

Den boendes behov analyseras och en individuell plan tas fram som tar hänsyn till personliga önskemål och intressen med utgångspunkt i uppdragsgivarens utredning och syfte med placeringen. Vi arbetar i vårdlag med individuella genomförandeplaner.

Målet är att de som bor hos oss ska utveckla sina basfunktioner som ger möjlighet till ett självständigt liv med bra livskvalitet.

Den boende gör ett veckoschema tillsammans med sitt vårdlag. Varje dag har vi gemensamt morgonmöte tillsammans med de boende och personal. På fredagar utvärderar vi tillsammans hur veckan har varit.

Dagliga aktiviteter samordnas och planeras efter de boendes scheman. Det kan till exempel gälla social träning, utflykter, utbildning, resor, ärenden till bank samt tandläkar- och läkarbesök.

Den boende tränas och stöds i att själv sköta vardagsbestyr som att laga mat, städa den egna lägenheten och att göra inköp. Allt utifrån individuell förmåga.

Resor och vistelser utanför Nygårds är en del av den sociala träningen och viktiga för kontakterna med anhöriga och vänner.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Se vår film

Vi erbjuder ett boende med omsorg, trygghet och rehabilitering. Välkommen att titta på en kort videopresentation där vi berättar lite om hur vi har det.