Nygårds Vård

Hos oss får personer med psykisk funktionsnedsättning ett boende med omsorg, trygghet och rehabilitering. Vi erbjuder ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Vårt fokus är att de som bor hos oss ska ha en god livskvalitet.

 1. Bolag
  Nygårds Vård Gotland
 2. Kommun
  Gotland
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  15
 6. Placeringsform
  Särskilt boende och Korttids

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Garde Brunnraudvägen 2
Ljugarn
Telefon: 0498-49 10 00
alternativt 0498-49 13 96

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk problematik
Boenden
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Gotland
Metod och insats
 • ADL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Plac enl HSL
Bolag
 • Nygårds Vård Gotland
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Våra boende har egna, moderna lägenheter som ger möjlighet till personlig utveckling och träning i basala vardagsfärdigheter. Det finns personal tillgänglig dygnet runt som ger omvårdnad, stöd och trygghet.

Den boendes behov analyseras och en individinriktad rehabiliteringsplan tas fram som tar hänsyn till personliga önskemål och intressen med utgångspunkt i uppdragsgivarens utredning och krav.

Målet är att de som bor hos oss ska utveckla sina basfunktioner som ger möjlighet till ett självständigt liv med hög livskvalitet.

Varje boende har en egen lägenhet i markplan med uteplats inom Nygårds område. Lägenheterna är moderna med 1-2 rum, kök och duschrum.

Alla boende gör ett eget veckoschema tillsammans med sina kontaktpersoner. Varje dag har vi gemensamma morgonmöten med de boende och personalen. Varje fredag utvärderar vi tillsammans hur veckan har varit.

Dagliga aktiviteter samordnas och planeras efter de boendes scheman. Det kan till exempel gälla social träning, utflykter, utbildning, resor, ärenden till bank samt tandläkar- och läkarbesök.

Den boende tränas i att själv sköta vardagsbestyr som att laga mat, städa den egna lägenheten och att göra inköp.

Resor och vistelser utanför Nygårds är en del av den sociala träningen och viktiga för kontakterna med anhöriga och vänner.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär