1. Start
  2. Nyheter
  3. "Vi är med och sätter en standard för den familjehemsvård vi önskar"

"Vi är med och sätter en standard för den familjehemsvård vi önskar"

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är delaktiga i regeringens utredning om barn och unga i samhällets vård

Vi är medlemmar i RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) och tar aktivt del i diskussioner om hur vi kan förbättra kvaliteten inom familjehemsvården. Genom sitt engagemang har förbundet bidragit med värdefull kunskap till regeringens arbete med att utvärdera och förbättra familjehemsvården.

Se Mikael Lannerström, regionchef Familjehem och öppenvård dela med sig av insikter från detta uppdrag.

Mikael Lannerström sitter och berättar om arbetet med RFF.

Familjehem finns för barn och unga som behöver byta miljö, när läget är sådant att de inte kan bo hemma. Humana rekryterar, utbildar och stöttar familjehem – familjer som gör en viktig insats för människor och samhället genom att ta emot behövande i sitt hem. Familjehem finns i flera olika former och med olika intensitetsnivå.