1. Start
  2. Nyheter
  3. Frihet för äldre – att kunna välja sitt boende

Frihet för äldre – att kunna välja sitt boende

Fler äldre kommer att behöva och vilja ha anpassade boenden i framtiden. Hur kan vi göra det möjligt med fler bra bostäder för äldre – och möjligt för äldre att fortfarande välja hur och var de vill bo? Humana är en del av lösningen för framtidens äldreboende.

Alla vet att de äldre kommer att bli fler, i Sverige liksom andra jämförbara länder. Vi lever allt längre, och många är också friskare och aktiva längre upp i åren. Med tiden kommer ändå allt fler att behöva, eller vilja, flytta till ett mer anpassat boende. En seniorlägenhet, eller ett särskilt boende för äldre. Behoven kommer att öka stort, av både bra bostäder – och personal.

Två kvinnor sitter i varsin fåtölj och skrattar

Samtidigt har äldre både förväntningar och rättigheter att få fortsätta forma sina egna liv, så som de vill ha dem. De vill ha friheten att välja.

– Förutom mänskliga relationer – vad är viktigare än bostaden för att vi som människor ska känna trygghet? Vi vill väl alla kunna välja hur och var vi ska bo, utifrån våra förutsättningar. Den viljan behöver inte avta med åren, även om behoven och förutsättningarna förändras, säger Anders Broberg, chef och vd för Humanas äldreomsorg.

Humana och andra privata aktörer är viktiga både för att Sverige ska ha tillräckligt många bra boenden för äldre i framtiden – och för att de äldre ska ha friheten att välja.

– Vi vill hjälpa till att lösa framtidens äldreomsorg, och vi gör det redan i dag. Humana har de senaste åren byggt flera nya egna boenden. Och vi bidrar förstås också till personalförsörjningen – det är också en valfrihet för äldreomsorgens medarbetare, att det finns fler arbetsgivare att välja mellan. Det gör yrkena mer attraktiva, menar Anders Broberg.

Under hösten har man i lokalmedia runtom i landet kunnat läsa om goda nyheter för Humanas äldreomsorg.

Förnyat förtroende för att driva flera äldreboenden i Falkenberg Länk till annan webbplats..

Trumslagarbacken i Västerås där de anställda ”längtar till jobbet” Länk till annan webbplats..

Nytt äldreboende i Strängnäs, som Humana anförtrotts av kommunen att driva.

Ansvaret för såväl bostäder, för alla i befolkningen, som äldreomsorg ligger på kommunerna. Hur kan då kommunerna möjliggöra för Humana och andra fristående aktörer, företag såväl som idéburna, att hjälpa till?

– Jag ser tre huvudsakliga spår: Lagen om valfrihet, LOV. Upphandlingar av flera boenden enligt LOU, där de äldre sedan kan välja. Och förstås, i grunden, att fler kommuner överhuvudtaget släpper in de fristående aktörerna.

– Utan oss finns det ju bara kommunen, och jag tror både att vi kan bidra till att öka kapaciteten – och att göra kommunens egna boenden bättre genom att vi finns där med alternativ för både äldre och personal.