1. Start
  2. Nyheter
  3. Ny HBTQI-certifiering för Uppland

Ny HBTQI-certifiering för Uppland

För andra gången genomgick region Uppland HBTQI-omcertifiering genom RFSL, vilket innebär att de snart varit certifierade i 8 år. Första certifieringen gjorde de 2016. Tillsammans med RFSL har de arbetat för att ta fram en ny HBTQI-handlingsplan för de kommande tre åren.

Regionen har en stark ambition att främja mångfald, inkludering och respekt för alla oavsett sexuell läggning, kön eller identitet. Arbetet med denna kunskapshöjande insats bidrar till att skapa en tryggare och mer välkomnande miljö för alla ungdomar, medarbetare, besökare och framför allt HBTQI-personer.

Vi vill minska sannolikheten för diskriminering och öka medvetenheten om viktiga frågor inom dessa områden, säger Mats Hagberg, regionchef Uppland.

Syfte och målsättning

Certifieringens syfte är att kvalitetssäkra Upplands arbete och bibehålla samt öka kompetensen avseende HBTQI frågor. Där en viktig del i det löpande arbetet är stöd från regionens värdegrundsgrupp bestående av värdegrundsambassadörer från alla verksamheter. I planen ingår bland annat att löpande erbjuda kompetenshöjande insatser för medarbetare och kontinuerligt följa upp och utvärdera handlingsplanen.

För mer information, kontakta: