1. Start
  2. Nyheter
  3. Föreläsning om forskning kring gängproblematik drog fullt hus

Föreläsning om forskning kring gängproblematik drog fullt hus

Gängkriminalitet, inte minst hos barn och unga, är ett högaktuellt ämne där Humana vill bidra med kunskap. Dels genom våra egna verksamheter, men även genom den forskning vi bedriver. För att bidra till samhället arrangerar vi därför föreläsningar som har blivit väldigt populära.

Den 19 april välkomnade Humana till föreläsning i Halmstad. Det var fullsatt i lokalen då 100 deltagare fick lyssna till Bo Buhrman och Tara Mahfoudh från Humana som berättade om vad vår forskning säger och om metoder som vi använder, till exempel för att göra riskbedömningar. Talade gjorde också kommunpolisen Stina Ljungdahl, som kunde komplettera med den polisiära lägesbilden.

Det stora intresset speglar förstås utmaningen som kriminalitet innebär för samhället. Åhörarna var yrkesverksamma inom skola och socialt arbete. Det är uppenbart att det finns stor efterfrågan på kunskap och verktyg för att upptäcka och hjälpa barn och unga med normbrytande beteende och i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

Kunskap som gör skillnad

För att minska och förebygga kriminalitet krävs kunskap men också att kunskapen implementeras – alltså både forskning och metoder, som exempelvis skola och socialtjänst kan tillämpa.

Att bedöma individuella risker för att hitta rätt placering och behandling är i sig en svår uppgift.
– Riskfaktorer och sårbarheter är individspecifika och måste alltid beaktas i relation till varandra och i relation till motivatorer och spärrsänkare. Detta kan vi bedöma med hjälp av riskbedömningsverktyget Check-15, säger Tara Mahfoudh, metodgarant på Humana.

Många personer sitter på stolar och tittar mot föreläsningsskärm
Många var intresserade av föreläsningen i Halmstad.

Bidrar till samhället

Föreläsningar är ett sätt att bidra och visa vad våra verksamheter kan erbjuda. Sedan i fjol, då Humana Barn och unga började anordna dessa events, har det blivit 14 stycken. Föreläsningar som den i Halmstad är ett exempel.

– Vi är en av de samhällsaktörer som behöver göra vårt för att hitta vägar framåt kring sociala problem, som ungdomars kriminalitet, säger Dominique Warnie, som är med och arrangerar eventen.

– Det stora intresset för de här frågorna är något vi vill bygga vidare på, det är också ett sätt att mötas och skapa samarbetsmöjligheter som behövs för att vi tillsammans kan ta oss an svåra samhällsproblem.

Under hösten kommer liknande events att äga rum i fler orter i Sverige.

Humana har också digitala föreläsningar inom olika ämnen under rubriken Fokusfredag Länk till annan webbplats..