1. Start
  2. Nyheter
  3. Framgångsrika resultat efter behandling av sexuella beteendeproblem

Framgångsrika resultat efter behandling av sexuella beteendeproblem

Ett flertal ungdomar på Off Clinic HVB och öppenvård, som tar emot pojkar mellan 10-19 år med sexuella beteendeproblem, har nu blivit färdigbehandlade och flyttar hem eller till lägre insatser.

Att sexualbrott är ett utbrett samhällsproblem är ingen hemlighet. Forskning visar att rätt insatser för den som utsätter andra kan leda till ett återfallsfritt liv och genom Off Clinic HVB och öppenvård erbjuder Humana övergreppsspecifik behandling. Verksamheten arbetar specialiserat med pojkar mellan 10-19 år med sexuella beteendeproblem och trauma/PTSD, ofta i kombination med bristande känsloreglering och impulskontroll.

När ungdomarna placeras genomför de i gruppterapi en mätning vid behandlingens början. Samma mätning genomförs sedan efter 12 sessioner och den senaste visar på positiva siffror (läs mer om mätningen nederst på sidan).

- Detta görs för att vi vill se konkreta resultat av behandlingen. I vår senaste mätning kan vi se en tydlig förbättring av testresultaten hos våra ungdomar, vilket visar på att de verkligen har tagit till sig behandlingen och lärt sig viktiga verktyg och metoder att ta med sig och använda i framtiden, säger Sofie Nilsson, samtalsterapeut på Off Clinic i Humana.

Att flytta hit kan vara det bästa som hänt mig. Om jag inte hade flyttat hit hade jag inte lärt mig allt jag kan i dag och mitt liv hade sett annorlunda ut.

Ungdom som flyttar ut till sommaren

Off Clinic arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i KBT och ett fokus på DBT, samt övergreppsspecifik behandling. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unga på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

- En ungdom som flyttar nu till sommaren berättade häromdagen för mig: “Att flytta hit kan vara det bästa som hänt mig. Om jag inte hade flyttat hit hade jag inte lärt mig allt jag kan i dag och mitt liv hade sett annorlunda ut.” I dag kan han hantera situationer som uppstår på ett bra sätt. Det är väldigt glädjande, säger Catharina Åkesson, verksamhetschef på Off Clinic.

I vardagen ges ungdomen möjlighet att lära sig att strukturera upp sin vardag, dels på egen hand men även i grupp med andra ungdomar. Ungdomarna praktiserar sina färdigheter och strategier, som de lär sig under sin placeringstid, i olika former i vardagen, via aktiviteter i och utanför boendet.

Varje vecka erbjuds DBT-färdighetsträning i grupp, övergreppsspecifik gruppterapi, samt SESAM (sex och samlevnad). Utöver det sker individuella samtal med terapeut en gång per vecka. Kring varje ungdom finns ett team bestående av terapeut, familjeterapeut och ansvarig kontaktperson, som varje månad träffas för att utvärdera, strukturera och planera behandlingen.

En trygg, egen skolmiljö via kommunen

På Off Clinics område finns en grundskola, enbart för de unga som är placerade på verksamheten, som Osby kommun tillhandahåller. Det är viktigt att ungdomarna har en säker och trygg skolmiljö. Skolans personal har ett nära samarbete med personal på Off Clinic för att ungdomarna ska ges möjlighet att kombinera behandling med utbildning samt skapa förutsättningar för utveckling och lärande i en trygg miljö.

Socialsekreterare Rebecka Johansson har tidigare haft en ungdom placerad på Off Clinic och berättar om det dåvarande samarbetet.

- Jag visste vem jag skulle vända mig till och beslut som hade tagits genomfördes enligt planering. Var åttonde vecka gjordes en uppföljning av ungdomens genomförandeplan och den regelbundenheten resulterade i en känsla av ökad delaktighet och insikt i den unges behandling, säger Rebecka Johansson.

För att de unga fortsatt, efter placeringstiden, ska lyckas upprätthålla och använda sig av de verktyg och strategier de tillägnat sig så är det av stor vikt att även vårdnadshavare och/eller de ungas närmsta nätverk involveras i behandlingen. Detta arbete görs av en terapeut som har hand om familjearbetet i form av utbildningar och stödsamtal.

Humana har fyra Off Clinic HVB; Visslan, Bakfickan, Stugan och Veabacken och tre öppenvård-verksamheter: Lund och Kristianstad Off Clinic, Göteborg Off Clinic och Stockholm Off Clinic.
Vi har även andra HVB som gör liknande insatser kring sexuella beteendeproblem, för både pojkar och flickor: Alma Gård HVB, Prästgården HVB, Oasen HVB, Boberg HVB och Vattmyren HVB.

Fakta om mätningen:

Första mätningen görs före påbörjad behandling, för att få en överblick kring vad ungdomen har med sig sedan tidigare. Efter tolv sessioner görs samma mätning för att mäta hur och vilka delar de har tagit till sig av efter sessionerna.

Mätningen visar ifall ungdomen behöver arbeta mer med vissa specifika delar och då läggs mer fokus på just den delen.

Frågorna i mätningen handlar om färdigheter i att hantera känslor, sex och samlevnad, relationer, medveten närvaro, samt hur de uppmärksammar risker med problemfyllda beteenden.