1. Start
  2. Nyheter
  3. Sommarhälsning och tillbakablick på våren, signerad Titti Lilja

Sommarhälsning och tillbakablick på våren, signerad Titti Lilja

Titti Lilja, affärsområdeschef Individ och familj, blickar tillbaka på den senaste tiden på Humana.

Det har varit en händelserik vår på många sätt och jag vill passa på att dela med mig av lite av det arbete vi har gjort hos oss.

Det senaste året har vi arbetat mycket med kvalitet och regelefterlevnad. Det finns många lagar och regler som vi har att följa i våra verksamheter. Därför har vi valt att skapa en egen intern Tillstånds- och tillsynsenhet. Där har vi vår specialistkompetens inom socialtjänstlagen, lagen om stöd och service, hälso- och sjukvårdslagen och skolverksamhet. Där finns expertis som är ute och gör tillsyner i våra verksamheter. Vi har även förstärkt organisationen med kvalitetscontrollers ute i regionerna, för att kunna arbeta med förbättringsarbete ute i verksamheterna.

Titti Lilja
Titti Lilja

Vi får många besök från er uppdragsgivare och från olika myndigheter på tillsyner, uppföljningar och inspektioner. Detta tillsammans med våra egna interna kontroller hjälper oss att hela tiden utveckla vår verksamhet och bli bättre. Vi ser positivt på detta och det hjälper oss i vårt kvalitetsarbete.

Vi är ju sedan många år tillbaka ISO-certifierade utifrån vårt kvalitetsledningssystem. Nu har det kommit ytterligare en standard för HVB. Där har vi tillsammans med branschen varit med och tagit fram standarden och vi var sedan först ut tillsammans med ett kommunalt bolag att faktiskt certifiera två enheter. Det var K Rehab i Älvkarleby som arbetar med vuxna med både psykiatri och missbruksproblematik och Team J-son i Jönköping som arbetar med yngre och som ligger i anslutning till en av våra skolor. Jag är väldigt stolt över att inte bara vi själva tycker att vi gör ett bra arbete, utan att även utomstående revisorer ser det fina arbete vi gör.

På samma tema har vi också certifierat två av våra TFCO-enheter (Treatment Foster Care Oregon). Det är en lång och intensiv process att bli färdig TFCO-enhet och det innebär att minst 66 % av alla placeringar är lyckade, det vill säga att man efter TFCO-behandlingen kan flytta hem till sin familj, eller eventuellt vidare till ett stödboende. TFCO är en väldigt intensiv behandling, som inte passar alla, men det finns många andra stöd vi kan ge till barn i familjehem. Våra öppenvårdsinsatser, inklusive IHF, är fantastiska komplement till familjehemsplaceringen, och vi ser att det också ger bra resultat.

Det är många viktiga frågor vi engagerar oss i, för att kunna förbättra stödet till alla som vi arbetar med. Vi kommer tillsammans med vår branschorganisation Vårdföretagarna vara på Almedalen och diskutera ämnen som är viktiga för de målgrupper vi arbetar med. Som exempel hur vi kan förbättra våra HVB, hur ska LSS se ut framöver och självklart hur vi kan arbeta med förebyggande insatser. Är ni där så träffar vi er gärna för en dialog om hur vi kan stärka vårt arbete framåt!

Överlag ser vi gärna ett närmare samarbete med er för att se vilka utmaningar ni har framöver. Detta så att vi kan anpassa vår verksamhet till era behov på bästa sätt och lösa det tillsammans.

Avslutningsvis vill jag och hela Humana passa på att önska er alla en riktigt härlig och solig sommar!

Vänligen,
Titti Lilja