Hem

Kontaktuppgifter

A house that is parked on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-40 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sandviken, Gävleborgs

K Rehab Odengatan HVB

K Rehab Odengatan tar emot vuxna med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa, som är motiverade till en livsstilsförändring. Vi jobbar individanpassat för att skapa motivation och trygghet, med fokus på strukturer i vardagen.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-40 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1
 • A house that is parked on the side of a road
 • A kitchen with a sink and a window
 • A kitchen with a sink and a window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room
 • A room with a wooden floor
 • A house with trees in the background
 • A house that is parked on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A house that is parked on the side of a road
 • A kitchen with a sink and a window
 • A kitchen with a sink and a window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room
 • A room with a wooden floor
 • A house with trees in the background
 • A house that is parked on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room

Lokaler

K Rehab Odengatan ligger centralt i Sandviken i ett fint tvåvåningshus som på 1930-talet byggdes som ortens telefonstation.

Känslan är hemtrevlig med olika stora och individuellt möblerade rum samt gemensamma toaletter och duschar på övervåningen. På bottenvåningen finns generösa gemensamhetsytor med kök, matsal och vardagsrum. I källaren finns grupp- och samtalsrum samt tvättstuga och pingisrum.

Vi har nära till kollektivtrafik, service och sjukvård. Flera vackra friluftsområden och sjöar finns inom bekvämt räckhåll, liksom 1600-talsmiljön i Högbo Bruk som erbjuder konst, kultur och friluftsaktiviteter.

Till huset hör en trädgård med möjlighet till enklare odling i pallkragar, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Behandling

Grunden i vårt förhållningssätt bygger på MI (Motiverande intervjuer). Vi har vår bas i KBT (Kognitiv beteendeterapi) och erbjuder strukturerade program i form av CRA/A-CRA (Community Reinforcement Approach) ÅP (Återfallsprevention) och MET (Motivational Enhancement Therapy).

Vi erbjuder missbruksbehandling i grupp och individuellt. Våra grupper är temabaserade och exempel på teman är: ”skuld och skam”, ”relationer”, ”sorg” och ”känslor”. Vi upprättar en individuellt anpassad behandlingsplan utifrån klientens specifika behov och målsättning.

Hälso- och sjukvård / Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
Vi har sjuksköterska på plats två dagar i veckan och tillgång till sjuksköterskejour dygnet runt. Vi har tillgång till läkare (psykiatriker) som rondar en gång i månaden. Hos oss är det möjligt att inleda en substitutionsbehandling, förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning. För personer som redan ingår i substitutionsprogram erbjuder vi fortsatt medicinering.

Aktiviteter

Vi har tillgång till gym, pingis och badhus. Vi har nära till vackra friluftsområden och sjöar. Vi erbjuder grupper i mindfulness. På helgerna spelar vi biljard, padel, bowlar, går på bio, åker go-cart med mera.

Vi erbjuder:

 • Missbruksbehandling i grupp
 • Individuella samtal med kontaktperson
 • Individuella samtal med terapeut
 • Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
 • ADL (Aktiviteter i dagliga livet) - träna för att klara ett eget boende
 • ADDIS-kartläggning (Alkohol Drog Diagnos Instrument)
 • Medicinhantering och uppföljning av sjuksköterska
 • Vårdfläta till K Rehabs stödlägenheter
 • Möjlighet till kontakt med psykiater
 • Möjlighet till insättning och fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
 • Ångestskola
 • Kriminalitet som livsstil
 • MRT (Moral Reconation Theraphy) - ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.
 • Skattningar: SCL-90, IDS-100, HAD, AUDIT, DUDIT, DUDIT-E, ASRS

Vi stöttar klienten och samarbetar med aktuella samhällsaktörer; sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård, budget- och skuldrådgivare och polis. Vi stödjer klienten i bostadsfrågor. Vid en placering på Odengatan finns möjlighet till skolgång i kommunal skola.

Adress

Sandviken, Gävleborgs

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-40 år
 2. Kommun:
  Sandviken
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef