Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Med vilket stöd behandlar vi dina personuppgifter?

I avsnitten här nedanför hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter i olika situationer.

I de fall där vi behandlar dina personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal så behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig.

Ibland behöver vi behandla dina personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet, till exempel för att vi ska kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet och även i dessa fall behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna agera i enlighet med lag.

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter då vi efter en intresseavvägning kommit fram till att våra intressen av att behandla dina personuppgifter, eller allmänna samhällsintressen, överväger dina intressen av att dina personuppgifter inte behandlas. Då har du rätt att få information om hur vi gjort bedömningen och att invända mot behandlingen genom att kontakta oss.

Vi behandlar känsliga personuppgifter om dig:

  • När det behövs av arbetsrättsliga skäl eller inom det sociala området
  • När du själv har offentliggjort uppgifterna
  • När det behövs för att vi ska kunna ge vård eller social omsorg
  • Om det skulle vara nödvändigt i samband med en rättstvist
  • När vi har ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.