Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig i samband med visselblåsarärenden

Den här informationen riktar sig till dig som förekommer i visselblåsarärenden som rapporterats in.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Uppgiftslämnaren/dig själv

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda en rapportering om arbetsrelaterade missförhållanden.

Om uppgiftslämnaren:

Uppgifter som du har valt att lämna om dig själv, såsom kontaktuppgifter. Detta är dock valfritt för uppgiftslämnaren.

Om den rapporten gäller:

Sådan information som uppgiftslämnaren valt att lämna, såsom information om namn och vad som inträffat.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelse att hantera visselblåsarärendet. Humana sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att behandla dem, dock längst två (2) år efter det att ärendet har avslutats.