Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är arbetssökande

Denna information riktar sig till dig som skickar in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller lämnar in spontanasökningar.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din referensperson
 • Arbetsförmedlingen eller arbetsförmedlande företag

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att hantera din ansökan
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Resultat från eventuella arbetspsykologiska tester
 • Information om dig från arbetsintervju

Humana har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter för att hantera din ansökan.
Resultat från arbetspsykologiska tester behandlar vi endast med ditt godkännande.

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst.

Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex månader.

För att fullfölja anställningsprocessen
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Övriga uppgifter som framgår av anställningsavtalet
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana Som ovan
För att uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (gäller enbart arbetssökande som gått vidare till intervju)
 • Utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Andra meriter
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt diskrimineringslagen 

Samtliga personuppgifter sparas enligt diskrimineringslagen i 24 månader efter avslutad rekrytering. Därefter raderas uppgifterna från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet.

För framtida kontakt och erbjudande om tjänst
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas inom rekryteringssystem i 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader
För att kunna informera dig om nya tjänster som du kan vara intresserad av att söka
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Resultat från arbetspsykologiska tester
 • Information om dig från arbetsintervju
Ditt uttryckliga samtycke.

Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst.

Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex månader.

Uppgifterna lagras dock som längst under den tid samtycket är giltigt och raderas när samtycket återkallas.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
 • Referenser
 • Information om dig från arbetsintervju
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.