Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är närstående/anhörig, vårdnadshavare, god man och/eller förvaltare till våra kunder

Denna information riktar sig till dig som är närstående eller anhörig till någon av våra kunder eller elever. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din kommun
 • Överförmyndarnämnden
 • Kund/klient/elev som du är närstående till

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär med mera och ge den hjälp som efterfrågas
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Din relation till vår kund
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Humanas berättigade intresse av att kunna besvara dina förfrågningar Humana behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats och under en tid om två år därefter
För att kunna kontakta dig i ärenden som rör den person till vilken du är närstående eller anhörig
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Personnummer
 • Din relation till vår kund
Humanas berättigade intresse av att kontakta dig beträffande den person du är närstående/anhörig, god man, eller förvaltare till samt hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av

Humana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss.

För att skicka dig relevant information i form av till exempel nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
 • Din relation till vår kund

Vårt berättigade intresse av att hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av

Humana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss, eller tidigare om vi får uppgift om att vår kund har en annan person som närstående/anhörig, god man eller förvaltare.

 

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter såsom för att upprätta orosanmälningar enligt socialtjänstlagen
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Din relation till vår kund
 • Eventuell information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag såsom socialtjänstlagen och/eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsanspråk.

Humana behandlar dina personuppgifter  länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Enligt socialtjänstlagen är det exempelvis fem år.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Din relation till vår kund
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Eventuell brottsmisstanke
 • Din relation till vår kund
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna anmäla brott och för att polisen ska kunna fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.