Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är vår leverantör/affärskontakt

Denna information riktar sig till dig som är kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner på ett företag eller organisation som Humana har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra och ingå avtal mellan ert bolag och Humana

 

 

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare och fullgöra avtal med arbetsgivaren.

 

Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden så länge de är aktuella, det vill säga under den tid som du är vår kontaktperson för med det bolag som vi har ett avtal med.

Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter. Därefter gallras dina uppgifter.

För fakturering och administration

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana Som ovan

För utskick av information och marknadsföring av våra tjänster

Som ovan

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden så länge de är aktuella, det vill säga under den tid som du är vår kontaktperson för med det bolag som vi har ett avtal med.

Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter. Därefter gallras dina uppgifter.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut

Som ovan

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat bokföringslagen. Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes eller avtalet upphörde.
För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.