Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är vår leverantör/affärskontakt

Denna information riktar sig till dig som är kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner på ett företag eller organisation som Humana har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra och ingå avtal mellan ert bolag och Humana

 

 

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana

 

Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden. Därefter gallras dina uppgifter.

För fakturering och administration

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana Som ovan

För utskick av information och marknadsföring av våra tjänster

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet Som ovan
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagen och för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk mot oss Information sparas enligt bokföringslagen i sju (7) år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes eller avtalet upphörde