Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är vår myndighetskontakt

Denna information riktar sig till dig som är uppdragsgivare och kontaktperson hos en myndighet som vi har ett uppdrag hos. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din arbetsgivare
 • Dina kollegor.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda och fullgöra ett uppdrag, såsom tillhandahållande av familjehem, särskilda boenden eller skolverksamhet
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med arbetsgivaren Humana sparar dina uppgifter så länge de är aktuella, det vill säga under den tid du är tjänsteman i en kommun eller på en myndighet som vår verksamhet har kontakt med. Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter
För att följa upp pågående ärenden
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) Som ovan
För fakturering och administration
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med denna

Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.
För att skicka information och marknadsföring om våra tjänster.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humans berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

Som ovan
För att anmäla missförhållanden i verksamheten, vårdskador samt anmälan av behov av god man/förvaltare
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag (socialtjänstlagen) Som ovan