Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

Vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla en väl fungerande webbplats, för att förbättra vår webbplats och för att marknadsföra oss och att dessa intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. För mer information om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter, se övriga delar av vår Behandling av personuppgifter.