Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Delning av dina personuppgifter

Humana kan i flera fall behöva dela dina personuppgifter med andra aktörer. Det kan till exempel handla om att vi behöver lämna information till myndigheter och vårdgivare. Vi delar vi även dina personuppgifter med vissa av våra leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. I listan anges vilka typer av personuppgiftsbiträden och andra mottagare som vi delar dina personuppgifter med:

  • Kommuner och andra uppdragsgivare, även potentiella sådana, när personuppgifter behandlas inom våra uppdrag enligt lagkrav och avtal, exempelvis vid delning av information med socialtjänst
  • Myndigheter och vårdgivare, när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
  • IT-leverantörer (drift, tjänster, support, lagring)
  • Andra bolag inom Humana-gruppen
  • Personer som är närstående/anhörig, vårdnadshavare, kontaktperson, god man och/eller förvaltare till våra kunder.

 

Om du eller någon annan i hushållet har skyddade personuppgifter kommer detta att hanteras enligt våra tillämpliga regler och rutiner.