Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Samarbete

Varje Part ska samarbeta med den Part med vilken den är Gemensamt Personuppgiftsansvarig, med avseende på:

  1. Eventuell Begäran från Registrerad
  2. Eventuell annan kommunikation med en Registrerad eller med Tillsynsmyndigheten avseende Behandling av Personuppgifter:
  3. Bedömningar avseende efterlevnad av dataskyddsprinciper, rättslig grund m.m. enligt artikel 5 – 10 i Dataskyddsförordningen;
    d) Upprättande och kommunikation av information till Registrerade enligt artikel 12 – 14 i Dataskyddsförordningen
  4. Säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i Dataskyddsförordningen; och
  5. Konsekvensbedömningar avseende dataskydd i enlighet med artikel 35 i Dataskyddsförordningen.