Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Begränsningar i dina rättigheter

I vissa fall kan vi inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, till exempel på grund av att vi behöver behandla uppgifterna enligt lag. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.