Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter

När du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas för ett visst syfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke får vi inte fortsätta behandlingen av personuppgifterna. Återkallandet påverkar däremot inte lagligheten av den behandling som vi har genomfört fram till den tidpunkt då du återkallar samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke muntligen eller skriftligen till oss.

Våra kontaktuppgifter finner du här.