Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar. Ett exempel är om du bestrider personuppgifternas korrekthet. Du kan då begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som vi kontrollerar att personuppgifterna är korrekta. Att behandlingen begränsas innebär att vi bara får behandla personuppgifterna genom att lagra dem under tiden som vi undersöker om uppgifterna till exempel är inkorrekta.