Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att få dina personuppgifter överförda till annan (rätten till dataportabilitet)

Om behandlingen stöds på de rättsliga grunderna avtal eller samtycke har du rätt att begära att få ut och överföra personuppgifterna som du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Våra kontaktuppgifter hittar du här