Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller
  • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

 

Vi är inte skyldiga att radera personuppgifterna i din begäran om behandlingen är nödvändig för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns ett avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begäran om radering av personuppgifter