Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att få tillgång till information om vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och få information om behandling av dina personuppgifter genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss. Registerutdraget ska vara undertecknat av dig för att vi ska kunna behandla din förfrågan.

Vi kan, med hänvisning till GDPR, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

 

Begäran om tillgång till personuppgifter