Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på de rättsliga grunderna:

  • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • intresseavvägning.

 

Om du invänder mot denna typ av behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan visa på:

  • Tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
  • Om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring ska vi upphöra direkt med den behandlingen.

Din invändning prövas av oss i det enskilda fallet.