Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får man spara uppgifter om sina kunders intressen?

I ett kundregister vill man kanske registrera fler uppgifter om kunderna än de som behövs för att uppfylla avtalet med kunden. Spelar kun­den golf? Hur många barn har kunden? Har kunden allergier som kan vara bra att känna till innan affärslunchen? För att få registrera den typen av uppgifter krävs normalt att kunden ger sitt samtycke, det vill säga att kunden först får information om att ni kommer att spara den typen av uppgifter och varför, och sedan godkänner att ni gör det. Men, man måste också se till att uppgifterna är relevanta för kundrelationen. Annars får de inte registreras.