Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får vi behandla personuppgifter om klienter/kunder/patienter?

Ja. att föra personakt/patientjournal är författningsreglerat i svensk lag.