Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får vi publicera mingelbilder från vårt event för att informera om vår verksamhet?

Om syftet är att ni vill informera om vår verksamhet kan vi publicera bilderna utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning.. För det krävs att vårt intresse av att publicera bilderna för att informera om verksamheten väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Dokumentera hur ni har resonerat när ni har gjort den avvägningen.