Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Har den registrerade rätt att kräva att få ut all sin information på maskinläsbart format?

Dataskyddsförordningen säger att personuppgifter som personen själv försett din organisation med ska kunna lämnas ut på ett ”strukturerat, vedertaget och maskinläsbart” sätt. Rätten att få ut information kan dock omfatta annan information än den som personen själv lämnat. Att få ut i maskinläsbart format gäller endast om det är möjligt ur teknisk synpunkt.

Rätten till portabilitetsutdrag gäller bara när den lagliga grunden för behandling är:

  • Avtal
  • Samtycke