Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är dataskyddsförordningen för något?

Dataskyddsförordningen (General data protection regulation, förkortat GDPR) ersatte personuppgiftslagen, PUL den 25 maj 2018. GDPR innehåller rättigheter som anpassats till dagens informationssamhälle. Det innebär att vi måste veta vilka personuppgifter vi behandlar (exempel: lagrar, bearbetar, gallrar), varifrån de samlades in och till vem uppgifterna har lämnats ut. Genom att dokumentera behandlingen kan Humana visa att förordningens bestämmelser följs. Det allra mesta i dataskyddsförordningen är dock inga nyheter – merparten gäller redan i personuppgiftslagen, PUL.