Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är en personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning