Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är dataskyddsombudets uppgift?

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

  • a) Att informera och ge råd till personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och till anställda
  • b) Att övervaka att dataskyddsförordningen följs
  • c) Att ge råd vid konsekvensbedömning av behandlingar
  • d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
  • e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten

2. Dataskyddsombudet ska i sitt uppdrag ta hänsyn till de risker som är förknippade med behandlingen