Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Hur får jag skicka uppgifter digitalt?

 

Får jag skicka  uppgifter i digitala informationskanaler utifrån GDPR?

E-post 

Krypterad e-post, filer skyddade med  lösenord

Teams, Zoom, Google Meet 

Fax

IT-system (Journal-, kund-, ekonomi, personalaffärssystem)

Digitala tjänster (myndigheters “mina sidor” för anmälan, rapportering)

SMS

Appar för snabbmeddelanden (Whatsapp, Telegram, Slack, Hangouts, Messenger)

Sociala medier (Instagram, Facebook, X, LinkedIn)

Kund-, klient- och patientuppgifter

Nej

Ja

Ja,  muntligt.

Nej, skriftligt

Ja, om mottagaren är bekräftad

Ja

Ja, i en skyddad miljö med inloggning

Nej

Nej

Nej

Känsliga personuppgifter

Nej

Ja

Ja,  muntligt.

Nej, skriftligt

Ja, om mottagaren är bekräftad

Ja

Ja, i en skyddad miljö med inloggning

Nej

Nej

Nej

Konfidentiella uppgifter

Nej

Ja

Ja,  muntligt.

Nej, skriftligt

Ja, om mottagaren är bekräftad

Ja

Ja, i en skyddad miljö med inloggning

Nej

Nej

Nej

Allmänna uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kund, klient- och patientuppgifter

Känsliga personuppgifter

Konfidentiella uppgifter

Allmänna uppgifter

Personuppgifter som behandlas i samband med ett uppdrag inom socialtjänst och eller hälso- och sjukvård.

Etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, medlemskap i en fackförening
Hälsa, en persons sexualliv eller sexuella
läggning, genetiska uppgifter, biometriska
uppgifter. 

Humanas affärshemligheter och information som är konfidentiell enligt avtal eller lag.

Allmänt tillgänglig information om Humana och externa parter.