Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får vi skicka anställningsavtal med e-post?

Personuppgifter får skickas med e-post men inte känsliga personuppgifter. Om anställningsavtalen inte innehåller en känslig personuppgift kan ni fortsätta med den hanteringen. Tänk dock på att inte spara uppgiften i e-posten utan överföra till en bättre lagringsplats, till exempel ett personalhanteringssystem eller mapp på servern.