Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad gäller för personuppgifter i e-post?

Personuppgifter i inkommande e-post behandlas med stöd av intresseavvägning (rättslig grund). När e-posten är läst måste en ny bedömning göras för vilket rättsligt stöd vi har för den fortsatta behandlingen av personuppgifter. De personuppgifter vi får fortsätta behandla ska överföras till det register/system som ärendet i e-posten handlar om och raderas från e-posten.

Exempel:

  • Uppgifter i ett personalärende förs över till personalsystem
  • Uppgift om lön läggs in i lönesystemet
  • Bokföringsunderlag förs in i ekonomisystemet