Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En klient/kund/patient har blivit utskriven, ska vi då gallra personuppgifterna om denne?

Nej, uppgifterna ska sparas i 2 år enligt socialtjänstlagen när det rör klienter och kunder och i 10 år enligt patientdatalagen när det rör patienter.