Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När måste man gallra/radera personuppgifter?

En viktig regel i förordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. När de inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. För ett företag innebär det till exempel att upp­gifter om personer som inte längre är kunder (eller leverantörer) måste tas bort från IT-system. Men om man ska kunna fullgöra eventuella garanti­åtaganden kan det motivera att vissa personuppgifter beva­ras tills garantin har gått ut.

Det har varit praxis under personuppgiftslagen att personuppgifter om en tidigare kund i normala fall får användas för marknadsfö­ringsändamål under ett års tid efter att kundrelationen har upphört.