Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Hur förhåller sig SoLPUL till GDPR?

Lagen kompletterar GDPR, den tar inte över GDPR, och ger lagstöd för behandling av bland annat känsliga personuppgifter. Vid en kollision mellan GDPR och nationell reglering har GDPR företräde. En utredning har säkerställt att bland annat SoLPUL är ”kompatibel” med GDPR.