Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad innebär Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering?

Den registrerade har rätt att inte få ett beslut som fattats automatiskt (utan att någon människa är inblandad) om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde.

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt. Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma personliga egenskaper.