Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad innebär Rätt till information?

Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Bland annat kommer vi att behöva informera om:

  • Den rättsliga grunden för behandlingen
  • Hur länge personuppgifterna lagras
  • Möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)) om man anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Viktigt i sammanhanget är att dataskyddsförordningen ställer krav på att informationen som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt och enkelt språk.