Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka rättigheter har den registrerade?

De viktigaste rättigheterna för den registrerade är:

  • Rätt till information
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet
  • Rätt att göra invändningar
  • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering