Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får vi behandla känsliga personuppgifter?

Ja, vi har rättsligt stöd att behandla känsliga personuppgifter inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård men även inom personaladministration såsom facklig tillhörighet.

Till exempel ger lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten lagstöd för behandling av känsliga personuppgifter.