Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad menas med en känslig personuppgift?

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar:

  • Ras eller etniskt ursprung
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i fackförening
  • Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Normalt är det förbjudet att hantera sådana personuppgifter men det finns undantag från förbudet. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller vissa undantag från förbudet.