Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Får vi spara arbetsgivarintyg i en mapp på servern?

Personuppgifter får lagras i mappar på servern men inte känsliga personuppgifter såvida de inte är skyddade med behörighetsstyrning eller kryptering.

Ni kan därför fortsätta med den hanteringen. Tänk dock på att inte spara uppgiften längre än nödvändigt för verksamheten eller utifrån lag.