Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka personuppgifter kan/får man spara i gemensamma mappar på servern?

Personuppgifter ska i första hand sparas i ett system som kräver inloggning och som styrs av behörigheter.

Att använda gemensamma mappar på servern är tillåtet så länge det inte gäller känsliga personuppgifter såvida de inte är skyddade med behörighetsstyrning eller kryptering.