Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Gäller reglerna för behandling av personuppgifter avlidna personer?

Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått. Såvida inga sådana uppgifter finns gäller inte GDPR.